Added to your Itinerary Planner below

Distance calculator

Distance measured: - Miles (- km)

Get route gradient profile

Generate
Map Filters

Customise your trip
 with our filters.

Map Filters

Toggle between the options below to show available markers.

General info Equestrian Info Cycling Info

Accommodation

Points of interest

Services

Routes

Accommodation

Points of interest

Transport

Accommodation

Points of interest

Transport

The custom route elevation is created when you use the distance calculator (above) to draw a line.

Parc Gwledig Tŷ Mawr

Mae Parc Gwledig Tŷ Mawr ar lannau afon Dyfrdwy yn nyffryn hyfryd Llangollen. Mae’n rhan o Fryniau Clwyd ac yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy.

Mae Tŷ Mawr yn cynnig holl hwyl y fferm mewn lleoliad rhagorol o dan fwâu Traphont Cefn Mawr. Cewch gwrdd â llu o anifeiliaid, fel asynnod, moch a geifr, yn Nhŷ Mawr a chewch hyd yn oed fwydo’r ieir a’r hwyaid sy’n crwydro’n rhydd ar hyd y buarth neu oedi i edmygu Carlos a Pedro’r lamas, sy’n gwarchod ein defaid rhag llwynogod!

Dydyn ni ddim yn defnyddio cemegau na phlaladdwyr yn Nhŷ Mawr. Dyna pam y mae gennym gyfoeth o wahanol rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid gwyllt, ac yn nhymor yr haf mae’n dolydd gwair traddodiadol yn llawn lliw. Beth am fynd am dro i lawr at yr afon, i eistedd ac ymlacio - efallai y gwelwch chi eog yn neidio o’r dŵr!

Ceir rhai o’r golygfeydd gorau yn yr ardal yn Nhŷ Mawr, sydd ar lannau afon Dyfrdwy ac yng nghysgod traphont ddramatig Cefn Mawr.

P’un ai eich bod yn dod yma i edmygu’r olygfa, i weld anifeiliaid y fferm neu i fynd am dro, gallwch ddod â phicnic a mwynhau diwrnod gwych i’r teulu ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr.

Teithiau Cerdded o amgylch Tŷ Mawr

Beth am fynd am dro hirach ar hyd glan yr afon i Draphont Ddŵr Pontcysyllte, a gafodd ei henwi’n ddiweddar yn Safle Treftadaeth y Byd.  Gallwch fynd ar hyd Llwybr Treftadaeth Cefn Mawr, neu gysylltu â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Mae’r teithiau cerdded yn Nhŷ Mawr ac mewn rhai parciau eraill wedi cael eu mapio yn ôl y calorïau y byddwch yn eu llosgi ar y teithiau. Mae’r wybodaeth hon ar y map wrth i chi fynd i mewn i’r parc neu ar gael i’w lawrlwytho.

Digwyddiadau

Mae Parc Gwledig Tŷ Mawr yn darparu Digwyddiadau ar gyfer oedolion a phlant drwy gydol y flwyddyn. Gallwch weld neu lawrlwytho copi o’n rhaglen ddigwyddiadau. 

Yr Ysgubor Newydd

Cafodd yr Ysgubor Newydd yn Nhŷ Mawr ei hailwampio’n ddiweddar ac erbyn hyn mae’n gyfleuster rhagorol o fewn y parc. Defnyddir yr ystafelloedd yn rheolaidd gan grwpiau ysgolion ar gyfer addysg amgylcheddol, ac ar gyfer digwyddiadau’r parc. Gellir hefyd eu llogi ar gyfer partïon pen-blwydd plant a’u defnyddio ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau, cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau cymunedol eraill. Am fanylion pellach, cysylltwch â Thŷ Mawr ar 01978 822780, e-bostiwch tymawr@wrexham.gov.uk.  

 

Download walk details