Added to your Itinerary Planner below

Distance calculator

Distance measured: - Miles (- km)

Get route gradient profile

Generate
Map Filters

Customise your trip with our filters.

Map Filters

Toggle between the options below to show available markers.

General info Equestrian Info Cycling Info

Accommodation

Points of interest

Services

Routes

Accommodation

Points of interest

Transport

Accommodation

Points of interest

Transport

The custom route elevation is created when you use the distance calculator (above) to draw a line.

Dadorchuddiwyd yr arwyddbost newydd ar gyfer pwynt dechrau/gorffen y llwybr yn Llandudoch ym mis Gorffennaf 2009. Yna mae’r llwybr yn dilyn y ffordd sy’n lled llawn a heb balmant, a all fod yn brysur. Mae Gwesty’r Webley ger Poppit a’r Ferry Inn yn Llandudoch yn llecynnau poblogaidd gan gerddwyr sy’n dathlu cwblhau Llwybr yr Arfordir. Dilynwch y llwybr oddi ar y ffordd sy’n mynd drwy’r twyni tywod am 600m i’r dwyrain o Poppit. Am resymau sydd wedi hen ddiflannu i niwl y gorffennol, lleolwyd y plac dechrau/gorffen swyddogol gerllaw maes parcio Poppit. Dringfeydd graddol. Golygfeydd ar draws aber Afon Teifi

Rhwyddineb y cerdded: Hawdd iawn