Added to your Itinerary Planner below

Distance calculator

Distance measured: - Miles (- km)

Get route gradient profile

Generate
Map Filters

Customise your trip
 with our filters.

Map Filters

Toggle between the options below to show available markers.

General info Equestrian Info Cycling Info

Accommodation

Points of interest

Services

Routes

Accommodation

Points of interest

Transport

Accommodation

Points of interest

Transport

The custom route elevation is created when you use the distance calculator (above) to draw a line.

Taith gerdded gylchol 5.8 milltir o hyd sy’n cynnwys Llwybr Clawdd Offa o Lanwytherin i Langatwg Lingoed. Yna, mae’n dychwelyd trwy dir amaethyddol bryniog ac ar hyd traciau hynafol o gwmpas fferm Tump. Ceir rhai camfeydd a sawl darn serth. Gall fod yn fwdlyd pan fydd y tywydd yn wlyb.

Download walk details