Added to your Itinerary Planner below

Distance calculator

Distance measured: - Miles (- km)

Get route gradient profile

Generate
Map Filters

Customise your trip
 with our filters.

Map Filters

Toggle between the options below to show available markers.

General info Equestrian Info Cycling Info

Accommodation

Points of interest

Services

Routes

Accommodation

Points of interest

Transport

Accommodation

Points of interest

Transport

The custom route elevation is created when you use the distance calculator (above) to draw a line.

Mae Llwybr Hanes Llangollen yn daith drawiadol chwe milltir o hyd. Mae’n cychwyn yn Llangollen ac yn ymweld â sawl lleoliad hanesyddol o bwys - fel Rhaeadr y Bedol. Gall rhai darnau o’r Llwybr fod yn heriol gyda chamfeydd, gatiau mochyn a grisiau serth. Yn enwog am y bryniau cyfagos ac afon Dyfrydwy, mae gan Langollen rywbeth i’w gynnig i bob ymwelydd. Mae digon o lefydd i fwyta, yfed ac aros sy’n addas ar gyfer pob cyllideb. Cewch fynd am dro ar hyd Promenâd Fictoria i Barc Glan yr Afon am bicnic neu i wylio’r afon yn llifo o dan y bont. Dyma ganolfan wych ar gyfer archwilio’r ardal ac mae Llwybr Hanes Llangollen yn un o’r ffyrdd gorau o wneud hyn.

Gallwch weld y llwybr ar ViewRanger neu ewch i Dee Valley Walks am gyfarwyddiadau’r llwybr.

Ewch i wefan Croeso Cymru am ragor o wybodaeth neu syniadau eraill am deithiau cerdded gwych a phethau eraill i’w gwneud yng Nghymru.

 

Download walk details