Added to your Itinerary Planner below

Distance calculator

Distance measured: - Miles (- km)

Get route gradient profile

Generate
Map Filters

Customise your trip
 with our filters.

Map Filters

Toggle between the options below to show available markers.

General info Equestrian Info Cycling Info

Accommodation

Points of interest

Services

Routes

Accommodation

Points of interest

Transport

Accommodation

Points of interest

Transport

The custom route elevation is created when you use the distance calculator (above) to draw a line.

Dyma daith gylchol hyfryd fydd yn mynd â chi drwy gefn gwlad prydferth yr Ystog, drwy goetiroedd a gwarchodfeydd natur a gall cerddwyr weld popeth o weddillion y fryngaer o’r Oes Haearn i’r chwarel a’r mwynglawdd ger Bryn Todleth.

Pellter: 8.8km

I gael rhagor o wybodaeth archaeolegol am y dref hon, gan gynnwys map sy’n cynnwys awgrymiadau rhyngweithiol cliciwch ar y ddolen: Papiau CPAT

 

 

Download walk details Download walk details