Added to your Itinerary Planner below

Distance calculator

Distance measured: - Miles (- km)

Get route gradient profile

Generate
Map Filters

Customise your trip with our filters.

Map Filters

Toggle between the options below to show available markers.

General info Equestrian Info Cycling Info

Accommodation

Points of interest

Services

Routes

Accommodation

Points of interest

Transport

Accommodation

Points of interest

Transport

The custom route elevation is created when you use the distance calculator (above) to draw a line.

Mae’r llwybr 4.5 milltir hwn o Eglwys Gadeiriol Tyddewi i harbwr cysgodol Porth Clais, heibio i Ffynnon a Chapel Santes Non, yn cynnwys rhai o henebion gorau’r ardal.

Mae Tyddewi, dinas leiaf Cymru, yn gartref i ryw 200 o adeiladau rhestredig. Sefydlwyd y gymuned ar lan Afon Alun gan Dewi, nawddsant Cymru, yn y chweched ganrif. Does dim prinder o dafarndai a mannau bwyta llawn cymeriad yn Nhyddewi a’r pentrefi cyfagos. Mae’r llwybr yn cynnwys llwybrau troed wedi’u palmantu a rhai naturiol, lonydd cefn tawel, ynghyd â llwybrau ceffyl a rhywfaint o gerdded ar ffyrdd llai. Nid oes yr un gamfa ar hyd y darn hwn o’r llwybr, felly mae’n ddelfrydol ar gyfer ymwelwyr sy’n defnyddio cadair olwyn neu fygi.

Mae mwy o wybodaeth i’w chael ar wefan Croeso Cymru neu edrychwch ar y llwybr ar wefan Viewranger