Added to your Itinerary Planner below

Distance calculator

Distance measured: - Miles (- km)

Get route gradient profile

Generate
Map Filters

Customise your trip
 with our filters.

Map Filters

Toggle between the options below to show available markers.

General info Equestrian Info Cycling Info

Accommodation

Points of interest

Services

Routes

Accommodation

Points of interest

Transport

Accommodation

Points of interest

Transport

The custom route elevation is created when you use the distance calculator (above) to draw a line.

Byddwch yn croesi’r ffin ar y daith ryfeddodol hon. Aeth peirianwyr Offa y ffordd fyrraf er mwyn bodloni gofynion eu Brenin, gan nodi cyfoeth mwynau Llanymynech fel cyfoeth Mersia trwy adeiladu ar ragfuriau caer llawer cynharach ac enfawr o Oes yr Haearn. Y Rhufeiniaid oedd y cyntaf i gloddio yma, gryn dipyn o flaen peirianwyr Offa. Ond roedd peirianneg Oes Fictoria'n well na'r un ohonynt, gan dorri'r clogwyni serth ac adeiladu camlesi a rheilffyrdd i gludo’r mineralau oddi yno

Download walk details