Added to your Itinerary Planner below

Distance calculator

Distance measured: - Miles (- km)

Get route gradient profile

Generate
Map Filters

Customise your trip
 with our filters.

Map Filters

Toggle between the options below to show available markers.

General info Equestrian Info Cycling Info

Accommodation

Points of interest

Services

Routes

Accommodation

Points of interest

Transport

Accommodation

Points of interest

Transport

The custom route elevation is created when you use the distance calculator (above) to draw a line.

Dewch i grwydro cefn gwlad Sir Fynwy ar droed, ar gefn ceffyl neu ar gefn beic mynydd. Bydd yn ddiwrnod gwych i’r teulu.

Cewch fwynhau golygfeydd trawiadol i gyfeiriad y Mynyddoedd Duon a Bannau Brycheiniog, a chadwch olwg am fywyd gwyllt bendigedig. Cewch hefyd ddarganfod treftadaeth gudd ar y Llwybr Trotian a Throedio sy’n 5.5 milltir o hyd.

Mae Treowen yn dŷ bendigedig sy’n dyddio’n ôl i 1627. Dyma dŷ - y talaf yn Sir Fynwy o bosib - y dylid ymweld ag ef ar y llwybr. Heb os nac oni bai, mae’n lleoliad o bwys yn y dirwedd.

Mwynhau ymweld â chestyll? Beth am alw heibio i adfeilion Castell Llanddingad, un o’r 400 a rhagor o gestyll yng Nghymru. Lawrlwythwch y Llwybrau Trotian a Throedio am brofiad rhyngweithiol gwych i’r teulu cyfan, neu fe allwch weld y llwybr ar Viewranger.

Ewch i wefan Croeso Cymru am ragor o wybodaeth ac am syniadau eraill am deithiau cerdded gwych a phethau eraill i’w gwneud yng Nghymru.

Download walk details