Added to your Itinerary Planner below

Distance calculator

Distance measured: - Miles (- km)

Get route gradient profile

Generate
Map Filters

Customise your trip
 with our filters.

Map Filters

Toggle between the options below to show available markers.

General info Equestrian Info Cycling Info

Accommodation

Points of interest

Services

Routes

Accommodation

Points of interest

Transport

Accommodation

Points of interest

Transport

The custom route elevation is created when you use the distance calculator (above) to draw a line.

Mae’r llwybr 6.5 milltir hwn yn cychwyn ger yr Orsaf Drenau (cyfeirnod grid SJ 285 378) ac yn cysylltu’r Waun â Chastell y Waun, Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa ac afon Ceiriog.

Mae’r daith yn mynd â chi drwy nifer o ardaloedd prydferth, gan ei gwneud yn daith werth chweil a phleserus ym mhob tymor.

Dylid nodi y gallai’r llwybr hwn fod yn fwdlyd mewn mannau, felly dylech wisgo esgidiau addas. Mae yna hefyd gamfeydd, llethrau serth a ffyrdd prysur. Nid yw'r llwybr yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn, bygis na phlant bach.

Nodwch - rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth, bydd angen i chi ddefnyddio’r llwybr amgen sy’n osgoi Castell y Waun.

Parcio

Prin yw’r llefydd parcio ar y stryd ger yr Orsaf Drenau.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae gwasanaethau rheolaidd ar gael ar gychwyn y daith gerdded hon. Cysylltwch â 01978 266166 i gael gwybodaeth am fysiau, neu edrychwch ar ein amserlenni bysiau ar lein.

Map

Mae Mapiau Arolwg Ordnans 255 a 256 yn dangos yr ardal, ond dim ond y darn sydd i’w weld yma fydd ei angen arnoch ar gyfer y daith gerdded.

 

 

Download walk details