English

 

Mae mapiau Explorer yr Arolwg Ordnans (graddfa 1:25,000, cloriau oren) yn ddelfrydol ar gyfer pob math o weithgareddau awyr agored. Maen nhw’n dangos llwybrau troed, llwybrau ceffylau a llwybrau eraill, ffiniau, nodweddion tirweddol a mannau o ddiddordeb.  

Explorer 201 Trefyclo a Llanandras

Explorer 216 Y Trallwng a Threfaldwyn

Explorer 240 Croesoswallt

Explorer 256 Wrecsam a Llangollen

Explorer 265 Bryniau Clwyd

Explorer OL13 Rhan Dwyreiniol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Explorer OL14 Dyffryn Gwy a’r Forest of Dean

Mae mapiau Landranger yr Arolwg Ordnans (graddfa 1:50,000, cloriau pinc) yn dangos ardaloedd ehangach na’r mapiau Explorer, ond maen nhw’n dal i ddangos llwybrau troed, llwybrau ceffylau a llwybrau eraill. Maen nhw’n berffaith ar gyfer gwyliau a beicio.   

Landranger 116 Dinbych a Bae Colwyn

Landranger 117 Caer a Wrecsam

Landranger 126 Yr Amwythig a Chroesoswallt

Landranger 137 Church Stretton a Llwydlo

Landranger 148 Llanandras a’r Gelli Gandryll

Landranger 161 Y Mynyddoedd Duon

Landranger 162 Caerloyw a’r Forest of Dean