PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Dathliad 50 mlwyddiant Llwybr Cenedlaethol Llwybr Clawdd Offa - 1971-2021

White text on a black background with banner logo for Offa's Dyke Path 50th anniversary. The figure zero has an acorn in the centre. Logo dathliad penblwydd 50fed Llwybr Clawdd Offa.

 

Mae Llwybr Clawdd Offa’n ymdroelli trwy dirweddau trawiadol ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, o Gas-gwent ger Afon Hafren i Brestatyn ar arfordir Gogledd Cymru.

Mae’r llwybr wedi’i ysbrydoli gan Glawdd Offa ac yn ei ddilyn yn agos am oddeutu 40 milltir o’i hyd. Yn dyddio’n ôl i’r 8fed ganrif, mae heneb eiconig Clawdd Offa, a adeiladwyd ar orchymyn y Brenin Offa fel terfyn rhwng y ddwy deyrnas, hyd at wyth metr o uchder.

Heddiw, ar ei daith o fôr i fôr mae’r llwybr yn ymlwybro drwy gymoedd breision, mynyddoedd grugog a choetiroedd deiliog wyth sir a thair Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (Dyffryn Gwy, Bryniau Swydd Amwythig a Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy), yn ogystal â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’r golygfeydd rhyfeddol sydd i’w gweld ar hyd y llwybr wedi dod â chlod rhyngwladol iddo – a chafodd hyd yn oed ei enwi’n un o lwybrau cerdded gorau’r byd gan Lonely Planet. O fôr i fôr, mae’r llwybr yn arwain cerddwyr trwy drefi gwledig a phentrefi bychain traddodiadol sy’n llawn tafarndai clyd, tirweddau trawiadol a lleoliadau treftadaeth dirifedi.

Yr amrywiaeth gyfoethog hon yw’r rheswm bod Llwybr Clawdd Offa yn dal i fod yn un o lwybrau cerdded pellter hir eiconig Prydain.

Beth am fod yn rhan o’r dathliadau sy’n hyrwyddo tirweddau’r gororau ynghyd â’i hanes cyfoethog a’i arwyddocâd diwylliannol a chlywed straeon Llwybr Clawdd Offa dros yr hanner can mlynedd diwethaf?

Pa newydd?

Sean Fletcher TV presenter walking Offa's Dyke Path with hills in the background
Sean Fletcher yn cerdded Llwybr Clawdd Offa
  • Cyfres Newydd ITV Wonders of the Border ar Lwybr Clawdd Offa

Llwybr Clawdd Offa fydd seren cyfres deledu newydd sy’n cael ei darlledu gan ITV yn ystod mis Ebrill a mis Mai.

Yn ystod y gyfres Wonders of the Border bydd cyflwynydd Good Morning Britain a Countryfile, Sean Fletcher yn ymweld â dros 50 o leoliadau ar hyd y Llwybr Cenedlaethol 177 milltir ac yn cwrdd â rhai o’r amrywiaeth anhygoel o bobl sy’n byw ar y gororau rhwng Cymru a Lloegr.

Bydd y gyfres yn dechrau ar ITV Cymru Wales am 7.30pm, Ddydd Iau 15 Ebrill gyda darllediad rhwydwaith o’r gyfres chwe rhan wedi’i gynllunio ar gyfer gwylwyr ITV ledled y DU yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Ar ôl cyfres hynod lwyddiannus yn cerdded ar hyd arfordir Cymru, mae Sean Fletcher yn dychwelyd i dynnu sylw at fywyd ar hyd goroau Cymru gyda chyfres chwe rhan newydd am Glawdd Offa. Dilynwch Sean ac fe gewch eich ysbrydoli wrth iddo ymweld â rhai o leoliadau eiconig y llwybr, gan ryfeddu at y golygfeydd a chwrdd â rhai o’r bobl leol. Dilynwch yr antur gyda’r hashnod, #WondersOfTheBorder.

 

I goffáu 50 mlwyddiant agor Llwybr Clawdd Offa, gofynnom i aelodau Cymdeithas y Cerddwyr Pellter Hir am eu hatgofion o’r Llwybr Cenedlaethol hwn.

Darganfyddwch pam fod Llwybr Clawdd Offa mor bwysig i Walkers are Welcome.

Darllenwch am anturiaethau un teulu ar Lwybr Clawdd Offa hanner can mlynedd yn ôl.

Swyddog Marchnata Sir Ddinbych, Fiona Dolben, sy’n dathlu’r llwybr yn ei blog llawn atgofion.

Gwrandewch ar ddarn hyfryd yr Athro Watkins a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur.

Music on Offa

Dathlu 50 mlwyddiant Llwybr Clawdd Offa – Sut i gymryd rhan

Yn dathlu ei 50 mlwyddiant eleni, mae Llwybr Clawdd Offa yn dal i fod yn un o lwybrau cerdded pellter hir gorau’r DU. I goffáu’r achlysur, rydym yn camu’n ôl mewn amser ac yn ailgysylltu â’r rhai sydd wedi creu atgofion melys ar y llwybr ar hyd y blynyddoedd. Bydd Llwybr Clawdd Offa yn rhannu lluniau a straeon a gyflwynwyd gan aelodau o’r gymuned gerdded er mwyn arddangos yr amrywiaeth gyfoethog o brofiadau sydd ar gael ar hyd y gororau trawiadol yma.

Dilynwch ni a rhannwch eich straeon a’ch lluniau drwy’r cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #OffasDykePath50 #LlwybrClawddOffa50.

 

 

Cynlluniau taith Llwybr Clawdd Offa newydd yn cael eu lansio ar gyfer Haf 2021.

Fel rhan o’r 50 mlwyddiant bydd 25 o deithiau thema newydd, addas ar gyfer galluoedd amrywiol, ar rannau mwyaf eiconig y llwybr yn cael eu lansio, gan ganolbwyntio ar nifer o wahanol themâu.

Digwyddiadau – mae pethau braidd yn ansicr ar hyn o bryd ond cadwch olwg yma am:

  • Gŵyl Gerdded Rithwir – Taith Gerdded Fawr Ramblers Cymru                

Mwy o wybodaeth cyn bo hir.

  • Celf a Barddoniaeth yn dathlu’r llwybr

Arddangosfa Dan Llywelyn Hall Walking with Offa / Cerdded gydag Offa