PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

This is a circular walk on an attractive coastal section of the Cleveland Way at Ravenscar.  Ravenscar is a great spot to visit, with a unique history - it is known as the "Town that never was" and outstanding views across the coast to Robin Hoods Bay. It also houses the National Trust Visitor Centre, where there is plenty of good advice and drinks and light snacks are available, as well as the Ravenscar Tea Rooms and Raven Hall Hotel

This is a  walk of great contrasts. Firstly the dramatic cliff top experience, then a chance to walk on the old railway line between Scarborough and Whitby before culminating in a visit to the fascinating site of the Peak Alum Works.

  • Distance:  6 miles (9.5km)
  • Duration:  allow 3 1/2 to 4 hours including breaks
  • Difficulty:  this is a fairly easy walk

Download the map and route description below

Lawrlwytho manylion y daith gerdded