PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Part of the Try a Trail series, here is a perfect walk for a weekend.  It follows the northern escarpment of the Cleveland Way from Kildale through to the sea at Saltburn.  The recommended overnight stop is at Guisborough. There are many highlights to the route, including Captain Cooks Monument, Roseberry Topping, Gisborough Priory and the delightful seaside settlement of Saltburn by the Sea.  There are also great rail connections to both ends at Kildale and Saltburn via Middlesbrough.

  • Distance:  16.6 miles (26.7km)
  • Duration:  Two day walk - Day 1 about 5 hours and Day 2 also about 5 hours
  • Difficulty:  This is a moderate walk

Download the map and route description below

Lawrlwytho manylion y daith gerdded