Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Addaswch eich taith
 gyda’n hidlwyr.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Llwybr ceffyl caniataol ar draws tir amaethyddol. Fe all fod gwartheg yma. Mae’n ymuno â llwybr hirach Llwybr Maes Tanio Castellmartin; llwybr amgen pan fydd y llwybr ar hyd yr arfordir ar gau pan fydd tanciau’n saethu. Golygfeydd ar draws y meysydd tanio at yr arfordir. Gellir gwylio’r tanciau’n brwydro weithiau – synau bang swnllyd iawn. I gael mwy o wybodaeth ewch i http://nt.pcnpa.org.uk/website/sitefiles/nat_trail.asp?usrSection=13