Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Castell canoloesol sydd wedi’i gadw’n dda ger Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa: Yn un o dri chastell, y lleill yw Castell Ynysgynwraidd a Chastell y Grysmwnt. Mae’r tri’n gysylltiedig â Llwybr y Tri Chastell a gellir cael mwy o wybodaeth am hwn mewn canolfannau croeso.

Mae’r Tri Chastell fel arfer yn cael eu grwpio gyda’i gilydd oherwydd, am y rhan helaethaf o’u hanes, roeddent yn rhan o diriogaeth dan reolaeth un arglwydd, sef Hubert de Burgh.

Mae Castell Gwyn ar agor rhwng mis Mawrth a mis Hydref.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Y Fenni, Sir Fynwy NP7 8UD, DU