PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Waverley Abbey in Surrey was the very first monastery founded in Britain by the reforming Cistercian religious order. A small group of monks from France settled in this quiet spot by the River Wey in 1128, and Waverley soon became the springboard for Cistercian settlement in southern England. The impressive remains include the fine 13th century vaulted refectory or dining hall for the lay brothers, the Cistercians' labour force.Fragments of the church and monastic buildings of the first Cistercian abbey in England, founded in 1128. Don't miss the new graphic panels that tell the story of this important monastery.

Waverley Abbey is situated 2 miles south east of Farnham, off the B3001.

Access: The ruins are approximately 350 metres from the car park across uneven turf.

Parking: There is limited parking at the site. The ruins are roughly a five minute walk from the car park.

Dogs: Dogs on leads are welcome.

Manylion yr atyniad