PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

This beautiful flowery chalk grassland reserve offers stunning panoramic views of the Thames and Berkshire Downs and is teeming with plant and insect life in spring. A fantastic selection of wild flowers can be found in the paddocks, including clustered bellflowers, pyramidal and bee orchids, large thyme and deadly nightshade. These are accompanied by great green bush-crickets and a huge variety of butterflies. 

Parking spaces can be found at Hailey on a hard verge half a mile from the reserve. The walking distance from the Ridgeway National Trail to Warren Bank is approximately 1.8 miles.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Ipsden, Wallingford, Oxfordshire OX10 6AD, UK