Skip to main content

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Ar graig uchel uwchben y terasau, caer ganoloesol a adeiladwyd tua'r flwyddyn 1200 oedd Castell Powis i ddechrau.

Camwch i mewn ac fe welwch ystafelloedd moethus wedi'u dylanwadu gan genedlaethau o uchelwyr. Ewch am dro drwy'r ystafelloedd crand i ddarganfod ein casgliad cain sy’n cynnwys paentiadau, tapestrïau, cerfluniau a dodrefn.

Mae’r gerddi’n dyddio'n ôl 300 mlynedd ac maent o safon fyd-eang ac yn llawn hanes. Does mo’i debyg yn unman arall o ran cymysgedd theatrig o derasau dramatig, borderi blodau soffistigedig, llwyni wedi’u torri’n siapiau rhyfeddol a golygfeydd gwych. Wedi eu cynllunio dan ddylanwad arddulliau Eidalaidd a Ffrengig, mae'r cerfluniau plwm gwreiddiol a’r orendy ar y terasau yn dal i sefyll.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Y Trallwng, Powys SY21 8RF, DU