Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Dyfrbont Pontcysyllte yw’r ddyfrbont hiraf ac uchaf ym Mhrydain. Yn aml fe’i gelwir  yn ‘afon yn yr awyr’. Dylai pawb deithio dros ddyfrbont anhygoel Thomas Telford a William Jessop ryw bryd, boed hynny mewn cwch neu ar droed. Mae’n heneb hanesyddol gofrestredig, yn Safle Treftadaeth y Byd, ac yn strwythur rhestredig Gradd I.

Mae’r ddyfrbont, sy’n cludo Camlas Llangollen dros yr hyfryd Ddyffryn Dyfrdwy, yn 1,000 troedfedd o hyd a 126 troedfedd o uchder. Gosodwyd y garreg gyntaf ym mis Gorffennaf 1795 ac fe’i cwblhawyd yn 1806 gan ddefnyddio cerrig o’r ardal leol.

Ewch i’r Ganolfan Ymwelwyr i gael mwy o wybodaeth am hanes y strwythur anhygoel hwn.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Dyfrbont Pontcysyllte , Heol yr Orsaf, Basn Trefor, Wrecsam LL20 7TG, DU