Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Mae Canolfan Clawdd Offa wedi’i lleoli tua hanner ffordd ar hyd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa ac ar gychwyn Llwybr Cenedlaethol Llwybr Glyndŵr. Mae’n cael ei rheoli gan Gymdeithas Clawdd Offa ac mae’n cynnwys Canolfan Ymwelwyr Trefyclo a siop.

Mae’r ganolfan, a agorwyd yn 1999, yn ganolbwynt ar gyfer gweithgareddau sy’n seiliedig ar y clawdd o’r 8fed ganrif a adeiladwyd o dan orchymyn Offa, brenin Mersia. Mae’r clawdd yn dilyn y ffin rhwng Cymru a Lloegr o’r bryniau uwchlaw Prestatyn i aber afon Hafren ger Cas-gwent. Gyda’i harddangosfeydd a’i maes parcio, mae’r Ganolfan yn darparu ar gyfer anghenion ystod eang o ymwelwyr, o’r rhai hynny sy’n mynd â phlant ifanc i chwarae yn y parc a’r maes chwarae, i’r rhai sy’n crwydro ardal y Gororau mewn car, ar gefn beic neu ar droed. Mae’r ganolfan hefyd yn darparu ar gyfer grwpiau addysgol sy’n astudio hanes yr ardal, a Chlawdd Offa yn enwedig. 

 

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Trefyclo, Powys LD7 1EN, DU