English

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Addaswch eich taith
 gyda’n hidlwyr.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

A remote island in the Blackwater Estuary and cut off at high tide, visiting Northey's a unique pleasure.

Northey was to become the oldest recorded battlefield in Britain when Viking raiders used the island as a base during the Battle of Maldon in AD991, an encounter also mentioned in England's earliest known poem.

Today the island's a little more tranquil, but crossing the causeway at low tide is still an exhilerating experience. A peaceful haven for wildlife, we're a bird watchers paradise and an excellent spot for twitching. In winter our pastureland becomes home to 5,000 Brent geese, along with redshank and plover.

Access is by arrangement only; please call 01621 853142 to arrange a visit.

Manylion yr atyniad