Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Pont Mynwy yw’r unig bont gaerog ganoloesol sydd ar ôl ym Mhrydain lle mae tŵr y porth yn sefyll ar y bont ei hun. Mae’r bont yn croesi afon Mynwy yn nhref farchnad Trefynwy ger y ffin rhwng Cymru a Lleogr.

Yn fwyaf adnabyddus fel man geni Harri’r V, mae gan Drefynwy lawer o safleoedd, pobl ac adeiladau hanesyddol, o Ardd Nelson i Neuadd y Dref.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Trefynwy, Sir Fynwy NP25 5ER, DU