Skip to main content

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Priordy Awstinaidd, wedi adfeilio’n rhannol, wrth droed y Mynyddoedd Duon yn nyffryn serth, diarffordd Ewias, a fu ar un adeg yn ddyffryn rhewlifol, yn ardal y Mynyddoedd Duon ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’r priordy saith milltir i’r gogledd o’r Fenni yn Llanddewi Nant Hodni ar hen ffordd sy’n arwain i’r Gelli Gandryll. Mae’r prif adfeilion dan ofal Cadw ac mae’r mynediad yn rhad ac am ddim. Mae’r priordy yn adeilad rhestredig Gradd I.

Mae’r adfeilion wedi denu sylw arlunwyr dros y blynyddoedd, gan gynnwys Joseph Mallord William Turner a baentiodd ddarlun ohonynt o’r llechwedd gyferbyn. Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn rhedeg gerllaw ar Darren y Gader uwchben Dyffryn Llanddewi Nant Hodni. Mae’r llwybr yn dynodi’r ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Manylion yr atyniad