Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Yn aml, disgrifir y Gelli Gandryll fel "y dref lyfrau". Mae'r dref farchnad dlws hon ar lan ddwyreiniol Afon Gwy ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Dyma fecca'r Deyrnas Unedig ar gyfer llyfrau, ac mae deg ar hugain o siopau llyfrau sylweddol yma, sy'n gwerthu cyhoeddiadau ail law yn bennaf.

Mae'n gartref i Ŵyl Lenyddol y Gelli sy'n denu tua 80,000 o awduron, cyhoeddwyr a charwyr llenyddiaeth o bob cwr o'r byd ddiwedd mis Mai bob blwyddyn.

Mae'r dref hefyd yn safle 2 gastell Normanaidd.

 

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Y Gelli Gandryll, Powys HR3, DU