English

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Addaswch eich taith
 gyda’n hidlwyr.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Unveiled by the Queen in 1999, the slightly larger than life-sized statue depicts Eric Morecambe in one of his characteristic poses with a pair of binoculars around his neck (he was a keen ornithologist). The statue is set against the stunning backdrop of Morecambe Bay and the Lake District hills, and people queue to have their photo taken alongside it. The statue and the arena below it are equally sensational at night, with superb lighting effects bathing the area. 

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Central Promenade, Morecambe LA4, UK