English

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Addaswch eich taith
 gyda’n hidlwyr.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Mae golygfeydd godidog dros Abaty Tyndyrn o'r piler cul hwn o galchfaen ar Lwybr Clawdd Offa . Yn ôl y chwedl, pregethodd y diafol o’r ‘pulpud’ i’r mynachod islaw, gan eu temtio i adael eu hurdd fynachaidd.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Tyndyrn, Sir Fynwy NP16, DU