English

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Addaswch eich taith
 gyda’n hidlwyr.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Mae Adeilad Mwynglawdd Plwm Bryntail i'r gogledd-orllewin o bentref Llanidloes, wrth droed argae Cronfa Ddŵr Clywedog ym Mhowys. Mae Bryntail yn hen fwynglawdd plwm a gysylltir â chloddio a phrosesu plwm yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Manylion yr atyniad