English

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Addaswch eich taith
 gyda’n hidlwyr.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

Over 40 naturally themed habitats take you on a fantastic journey from local waters to exotic seas.

The centrepiece of the aquarium is the spectacular coral reef housed within a giant ocean display.

The reef is home to exotic species like angelfish, puffer fish, wrasse and hundreds of other brightly coloured species as well as a variety of sharks, including the graceful black tip reef shark, as well as rays, moray eels and lionfish.

Enjoy really close encounters from inside the amazing underwater walkthrough tunnel running through the centre of the reef.

Manylion yr atyniad

Cyfeiriad
Towan Promenade, Newquay TR7 1DU, UK