PWYSIG - COVID-19: Rhaid i bawb sy’n defnyddio’r Llwybrau Cenedlaethol sicrhau eu bod yn dilyn y rheolau a’r canllawiau llywodraethol diweddaraf.

Dylech ddarllen yr holl gyngor a chyfyngiadau ar gyfer Cymru ac ar gyfer Lloegr cyn mwynhau’r awyr agored.

Wedi’i ychwanegu at eich Cynllunydd Taith isod

Cyfrifiannell pellter

Pellter a fesurwyd: - Milltiroedd (- km)

Cael proffil graddiant llwybr

Cynhyrchu
Hidlwyr Map

Customise your trip with our filters.

Hidlwyr Map

Ewch o un opsiwn i’r llall isod i ddangos y marcwyr sydd ar gael.

Cyffredinol Marchogaeth Beicio

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Gwasanaethau

Llwybrau

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Llety

Pwyntiau o ddiddordeb

Trafnidiaeth

Mae'r proffil o uchder eich teithlen yn cael ei greu pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell pellter (uchod) i dynnu llinell.

The guildhall is the remains of the house of a prosperous Blakeney merchant, with a fine 15th century brick-vaulted undercroft. It is filled with stories of smuggling and secret passageways.

The main building has gone, but there are remains of the 14th century undercroft, this was probably the basement of the merchant's house and was used for the storage of cargo and also at some time as a mortuary for drowned sailors.

The Guildhall is in an alley just off the quay and is owned by National Heritage. The property is managed by Blakeney Parish Council and is open all year 7 days a week. Opening time is stated as "any reasonable time", and entry is free.

Manylion yr atyniad